• 02 web thisthat
Angličtina je jazykom 21. storočia, ktorý hýbe svetom, a to nielen vďaka vplyvu svetových veľmocí,
ale hlavne vďaka internetu a technológiám. V dnešnej dobe si bez angličtiny už ani nevieme predstaviť obchodné, či diplomatické jednanie na medzinárodnej úrovni.
 
Tri štvrtiny svetovej korešpondecie a osemdesiat percent elektronickej sa realizuje v angličtine. Odhaduje sa, že anglicky sa dnes dohovorí viac než poldruha miliardy ľudí, teda štvrtina svetovej populácie. Pre viac než štyristo miliónov, z ktorých väčšina žije v USA a vo Veľkej Británii, je angličtina hlavným jazykom. Pre ďalšiu viac než miliardu je druhým alebo tretím jazykom dôležitým pracovným nástrojom. Dohovoríte sa ňou naozaj VŠADE.
 
Vedieť po anglicky je samozrejmosťou aj pre mnohé firmy a zamestnávateľov na Slovensku, pretože je to jazyk ich materskej firmy alebo takzvaný interný jazyk, ktorým sa dorozumiete s kolegami z celého sveta. Niet teda pochýb o tom, že je priam nevyhnutnou zložkou profesionálnej výbavy každého moderného pracovníka.
 
Práve preto, že je medzi nami taká rozšírená, mnoho ľudí si myslí, že ju priam dokonale ovláda.
Treba však upozorniť, že tento jazyk má svoje špecifiká, a zradná môže byť pre nás výslovnosť alebo spelling. Takisto nie je jedno, či sa jedná o tzv. britskú alebo americkú angličtinu. Na všetky tieto úskalia Vás pripravíme na našich kurzoch.