Typy, knihy a linky

Učebnice:
Total English
In Company
Inside Out
Cutting Edge
English Grammar in Use
English Vocabulary in Use
Business Vocabulary in Use
Focus on Grammar
Face2Face
30 Topics for English conversation
 
Štúdium:
www.onestopenglish.com - cvičenia pre všetky úrovne
 
Slovníky:
www.wordreference.com - anglický mnohojazyčný slovník s online fórom
 
Online médiá:
www.bbc.co.uk/schools/teachers.tv - videá v angličtine
www.archive.org - videá v angličtine
www.pbs.org - videá v angličtine
www.nationalgeographic.com - videá v angličtine
www.real-english.com - videá v angličtine
www.eztv.it - seriály v pôvodnom znení na stiahnutie