Často sa stretávame s otázkou: “Ktorá jazykovka v Bratislave je najlepšia?” Neexistujú lepšie a horšie
školy, existuje len lepší a horší učiteľ. Hodinu tvorí učiteľ a študenti a nie škola a ak je Váš záujem o jazyk úprimný, garantujeme Vám, že z našej strany spravíme všetko, čo bude v našich silách.                                           Našu prácu milujeme a robíme ju podľa najlepšieho vedomia a svedomia a na základe bohatých skúseností.
Dobrý učiteľ Vás môže naučiť milovať aj predmet, z ktorého ste mali predtým obavy.
 
Našou hlavnou snahou bude naučiť Vás nebáť sa komunikovať a vybudovať si cestu k jazyku, aby
ste sa ho učili radi a nie len preto, že Vám to kázal šéf či rodičia. Komunikácia je preto základom našej výučby. Naši lektori majú bohaté skúsenosti a vzdelanie, ktoré si neustále dopĺňajú a hlavne ľudský prístup. 
Sú tu pre Vás, aby Vám pomohli sa učiť, ale nikto Vás jazyk nenaučí za Vás.
 
Výuku vedieme zábavnou formou, kde okrem klasickej výučby gramatiky prinášame aj množstvo praktických aktivít, autentických video a audio nahrávok, učebných materiálov, článkov ako aj informácií
o aktuálnom dianí z anglofónneho a hispanofónneho sveta.