Cenník

  • Cenu za preklad stanovujeme individuálne, v závislosti od náročnosti na odbornosť, jazyk a termín dodania. 
  • Preklady vyhotovujeme vždy na základe vopred schválenej objednávky.
  • Dokážeme spracovať aj väčšie rozsahy textov rôzneho druhu. 
  • Expresné preklady sme schopní dodať do niekoľkých hodín alebo dní. 
  • Pri väčšej objednávke alebo možnosti dlhodobej spolupráce Vám poskytneme atraktívne zľavy.
Cena pri odborných prekladoch sa kalkuje podľa počtu zdrojových slov (počtu slov pôvodného textu),
čo je bežným európskym štandardom.
 
Pri úradných prekladoch sa cena stanovuje za každú aj začatú normonostranu (1800 znakov na stranu vrátane medzier) na základe vyhlášky 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách
za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.