Preklady

V spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi dodávame kvalitné a expresné preklady z anglického
a španielskeho jazyka. Záleží nám na Vašej spokojnosti a snažíme sa o čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie dodanie. Za účelom poskytnutia maximálnej kvality, konzultujeme terminológiu s odborníkmi ako aj
so samotným zadávateľom.
 
Naši prekladatelia majú odborné vzdelanie a potrebnú prax a neustále si svoje vedomosti obohacujú.
V prípade záujmu dokážeme zabezpečiť aj preklady a tlmočenie do iných jazykov (nemecký, francúzsky,
taliansky, ruský).
 
V spolupráci s rodenými hovorcami, ktorí overujú štylistickú, gramatickú a terminologickú správnosť
zabezpečujeme taktiež prekladové korektúry.

Odborné preklady:

Technika
Stavebníctvo
Webstránky
Návody a manuály
Potravinárstvo
Medicína
Reklama
Filmové titulky a ďalšie odbory
 

Úradné preklady:

Právnické dokumenty
Zmluvy
Rodné listy
Sobášne listy
Notárske zápisnice
Rozsudky, atď.
Súdny prekladateľ opatrí preklad odtlačkom svojej úradnej pečiatky.