Tlmočenie

Ak sa potrebujete dohovoriť s Vašim zahraničným partnerom, neváhajte využiť naše tlmočnícke služby.
 
Simultánne alebo tzv. konferenčné tlmočenie sa využíva najmä na medzinárodných konferenciách,
seminároch a kongresoch, kde treba tlmočiť do viacerých jazykov bez časového ombedzenia.
Na jednu jazykovú kombináciu spolupracujú min. dvaja tlmočníci v jednej kabínke.
 
Pri konzekutívnom tlmočení hovorí najskôr rečník a tlmočník následne jeho prejav pretlmočí do druhého jazyka, čo mu dáva priestor na premyslenie ďalšej formulácie. Rečník obvykle hovorí v kratších úsekoch. Tento typ tlmočenia sa využíva pri osobných stretnutiach, rokovaniach, diskusiách a podobne.
 
Pri úradnych úkonoch (súdne pojednávanie, svadba, notárske úkony atď.) sa využívajú služby súdneho prekladateľa, ktorý je vedený v zozname Ministerstva Spravodlivosti SR a je oprávnený vykonávať túto činnosť pre súdy a orgány verejnej moci.
 
Ak ste sa rozhodli využiť naše služby, radi Vám odporučíme spoľahlivého tlmočníka, ktorý Vám pomôže dorozumieť sa.