• 03 web thisthat
Je materinským jazykom vyše 420 miliónov ľudí a ďalších 460 miliónov ho používa ako druhý jazyk,
čím sa radí ako tretí najčastejšie používaný jazyk na svete. Španielčina je zároveň druhým najčastejšie študovaným jazykom hneď po angličtine, s počtom 20 miliónov študentov a tretím jazykom internetu
(164 miliónov užívateľov; čo je 7,8% celkového počtu) a druhým jazykom v medzinárodnej komunikácii.
 
Je jedným zo šiestich jazkov UN. Takisto je oficiálnym jazykom hlavných medzinárodných politicko-ekonomických organizácií ako sú napríklad EÚ, NAFTA a jazykom športu (FIFA, IOC, IAAF, atď.).
 
Španielčina sa vyvinula z latinčiny, a preto je príbuzná ďalšim románskym jazykom ako sú francúzština,
taliančina, rumunčina alebo portugalčina, takže ak ste sa niekedy niektorý z týchto jazykov učili, bude
to pre Vás hračka.
 
Počas kolonizácie sa rozšírila do Latinskej Ameriky, kde je oficiálnym jazykom vyše 20 krajín a každá má vlastnú kultúru, zvyky a tradície a túto neuveriteľnú pestrosť spája práve jazyk.
 
Je to jazyk salsy, revolúcie, mora, futbalu... je to jazyk Cervantesa a iných veľkých spisovateľov ako sú Márquez, Cortázar, Neruda, Lorca a ďalší. Chcete konečne rozumieť, čo spievajú Shakira, Ricky Martin alebo Alejandro Sanz v španielčine? Objavte s nami tento krásny svet a my Vám garantujeme, že sa
do španielčiny  zamilujete všetkými Vašimi zmyslami.