Cenník

TIP KURZU DĹŽKA KURZU CENA
Všeobecná španielčina
(A1-C2)
32 lekcií v dĺžke 90 min.
(2 x 90 min. za týždeň)
3-5 osôb 
180 euro
Español de negocios
(B1- C2)
30 lekcií v dĺžke 60 min.
(2 x 60 min. za týždeň)
3-5 osôb 
200 euro
Café con leche
Konverzácia 
 (B1-B2 )
20 lekcií v dĺžke 60 min.
(2 x 60 min. za týždeň)
3-5 osôb
120 euro
Don’t hispanic!
Konverzácia
(B2-C1)
20 lekcií v dĺžke 60 min.
(2 x 60 min. za týždeň)
3-5 osôb 
120 euro
DELE certifikát prípravný kurz
(B1 alebo B2)
10 lekcií v dĺžke 120 min.
(2x 2 hod. za týždeň)
3-5 osôb 
120 euro
Individuálna hodina 60 min. podľa dohody 15 euro/hod.